Indicatieve Kaart Militair Erfgoed | IKME

Opdrachtgever
Stichting RAAP

Team
Opgesteld door RAAP met bijdragen van de Stichting Menno van Coehoorn, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Saxion Archeologie.

Techniek
RAAP maakte de viewer via leaflet en publiceerde deze via haar eigen webportaal geo.raap.nl

Toelichting
In 2015 lanceerde RAAP de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME). De kaart geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. In de huidige versie is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog ingevuld. De IKME heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van bewustwording voor een zorgvuldige omgang met archeologische resten van oorlog en defensie. De kaart is primair bedoeld voor plannenmakers, beleidsmakers en terreinbeheerders die zich bezighouden met erfgoed en ruimtelijke plannen. Daarnaast is de informatie beschikbaar voor andere geïnteresseerden en iedereen kan meehelpen de  kaart verder in te vullen.