archeologie en cultuurhistorie
archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek
erfgoedbeleid
Erfgoedbeleid
cultuurhistorie en landschap
Cultuurhistorie & landschap
publiek en verbeelding
Publiek & verbeelding
overige specialismen
Overige specialismen


VrijwilligersVoorwaardenKwaliteit | privacy


De door RAAP opgestelde interne werkwijzen en procedures garanderen een goede borging van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bij de uitvoering van het archeologisch onderzoek. De KNA is te downloaden van de website van de SIKB, de organisatie die deze norm beheert. Het archeologisch onderzoek van RAAP wordt uitgevoerd onder certificaat op basis van de BRL SIKB 4000. Lees verder >>

Lees hier ons Privacy-statement