Landschapsbiografie Leeuwarden gelanceerd!

In samenwerking met Bureau Overland maakte RAAP voor de gemeente Leeuwarden een interactieve landschapsbiografie in de vorm van een storymap.
Op 26 Mei werd deze gelanceerd door wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden.

De landschapsbiografie vertelt het boeiende verhaal van het landschap van de gemeente Leeuwarden. Een karakteristiek landschap waar we vandaag de dag nog van kunnen genieten. Deze landschappen hebben een rijke geschiedenis.

In één doorlopend overzicht wordt Het Verhaal van het landschap verteld, van de ijstijden tot de ruilverkavelingen, van wonen op terpen tot het aanleggen van dijken. In eenendertig losse verhalen ontrafelen we de geschiedenis achter de grote veranderingen. Aan de hand van foto’s, historische kaarten, hoogtebeelden, verhalen en vondsten laten we zien wat er nog zichtbaar is in het landschap.

De kaart met cultuurlandschappen laat zien waarin de verschillende landschappen zich van elkaar onderscheiden en hoe dit zo gekomen is. De meest bijzondere en kenmerkende kwaliteiten van het historische cultuurlandschap worden afzonderlijk beschreven onder de kernkwaliteiten. Alle elementen en gebieden die zijn beschreven, zijn op kaart gezet en in de Atlas te raadplegen.