Landweer bij Oss opgegraven


Bij archeologisch onderzoek voor de gemeente Oss, hebben archeologen van RAAP aan de Nieuwe Hescheweg in Oss, een deel van een landweer ontdekt. De landweer bestond uit een aarden wallichaam dat aan weerszijden werd geflankeerd door een greppel.

Bijzonder aan deze landweer is dat er – vanuit Oss gezien – een groep van circa 60 kuilen naast de greppel lag, zo’n 1 meter uit elkaar. Wat de precieze functie daarvan is geweest is nog niet duidelijk. Meestal worden die kuilen bestempeld als struikelkuilen, plantkuilen of paalkuilen. Er zijn kleine aanwijzingen dat het hier om plantkuilen gaat. Struiken, vaak soorten met doornen en stekels, werden gevlochten en vormden ondoordringbare hagen, wat een extra barrière van de landweer vormde.

De landweer is uit historische bron bekend en wordt voor het eerst vermeld in 1399 – 1402/1410. Rond Oss, dat in de middeleeuwen in het Hertogdom Brabant lag, bestond een systeem van allerhande landweren. Deze werden aangelegd om Brabant te beschermen, met name tegen plundertochten van Gelderse troepen eind 14e en 15e eeuw.

Het proefsleuvenonderzoek in Oss is uitgevoerd door RAAP op de locatie waar waterbekkens (wadi’s) zijn gepland, om het overtollige water van hoosbuien op te vangen.