Materiaalspecialismen

Botten, scherven, vuursteen, metalen en houten voorwerpen, zaden en meer: het is veelal de oogst van archeologisch veldwerk die om nader onderzoek vraagt. Voor vrijwel al het archeologisch vondstmateriaal heeft RAAP eigen ervaren specialisten in huis. Zij zijn u graag van dienst met specialistisch onderzoek en bijbehorende rapportages, of met het conserveren van vondsten. 

Wat kan RAAP u leveren?

 • Determinatie van vondstmateriaal
 • Meedenken over een monsterprogramma of veldwerkstrategie
 • Volledige uitwerking en analyse van afzonderlijke vondstcategorieën
 • Conservering van metaal (ferro en non-ferro), leer, aardewerk en glas
 • Rapportage, variërend van quickscan tot gedetailleerd rapport met beantwoording van specifieke vragen uit het PvE
 • Statistische analyse in ruimte en tijd en vergelijking met andere vindplaatsen
 • Foto’s en tekeningen van het vondstmateriaal

ConserveringsLAB 

In het regiokantoor van RAAP Noord in Drachten is een professioneel laboratorium voor conservering ingericht. Onze specialisten conserveren daar voorwerpen van metaal (ferro en non-ferro), leer, aardewerk en glas: van prehistorie tot en met de moderne tijd. In het lab worden deze mechanisch gereinigd, geconserveerd en gerestaureerd. Daarna zijn de voorwerpen klaar voor tentoonstellingen of kunnen ze veilig in een depot opgeslagen worden. Van elk object stellen we een conserveringsrapport op met fotografische documentatie voor en na de behandeling.

Specialistisch onderzoek voor wie?

 • Ondernemers in de archeologie
 • Overheden, bedrijven en particulieren die een materiaalexpert zoeken
 • Beheerders van archeologische depots
 • Musea