OFFERTE aanvragen


Geheel vrijblijvend en zonder kosten kunt u bij ons een offerte aanvragen voor archeologisch of cultuurhistorisch onderzoek en advies. U ontvangt van ons een duidelijk voorstel met een heldere kostenraming. Omdat elke offerte maatwerk is, toegesneden op uw specifieke situatie, hebben we geen standaard prijslijst.


U kunt de offerte op meerdere manieren aanvragen: telefonisch, schriftelijk, via e-mail of door het invullen van het onderstaande offerteformulier, waarna wij contact met u zullen opnemen.

In veel gevallen is het te adviseren om een schriftelijke aanvraag in te dienen, zodat u direct door middel van een bijgevoegde kaart of plattegrond kunt aangeven welk gebied onderzocht dient te worden. Als u uw aanvraag mondeling wilt toelichten of als u een vraag heeft, nodigen we u uit om telefonisch contact met ons op te nemen.

Afhankelijk van de ligging van het onderzoeksgebied kunt u de aanvraag indienen bij één van onze regiokantoren. Opdrachten in BelgiŽ worden uitgevoerd door RAAP BelgiŽ.

Benodigde gegevens


Voor het behandelen van een offerte-aanvraag is het voor ons noodzakelijk om te beschikken over de volgende gegevens:

  • het doel van het onderzoek

  • de aanleiding tot het onderzoek

  • de ligging en begrenzing van het te onderzoeken gebied, bij voorkeur aangegeven door middel van een kaart, plattegrond o.i.d.

  • (indien van toepassing:) een beschrijving van de voorgenomen ingrepen en verstoringsdiepte

  • het Programma van Eisen (indien dit reeds is opgesteld voor dit onderzoek)

  • de periode waarin het onderzoek uitgevoerd kan worden en/of de deadline waarop het resultaat beschikbaar moet zijn

Wij streven er naar om u binnen vijf werkdagen een offerte toe te sturen.


OfferteformulierOm naar het offerteformulier te gaan, graag hieronder de regio aanklikken waarop de offerteaanvraag betrekking heeft.

RAAP regio Noord

NOORD

RAAP regio Noord

OOST

RAAP regio Noord

ZUID

RAAP regio Noord

WEST

RAAP BelgiŽ

BELGIËOf selecteer uw provincie of land:
CONTACT opnemen via post of e-mail > contactpagina