Nationale Archeologiedagen 2017


Op 13, 14 en15 oktober 2017 worden de Nationale Archeologiedagen gehouden. Een lang weekend waarin jong & oud de kans krijgen om in de wondere wereld van de archeologie te stappen. Deuren die normaal gesloten blijven gaan open, nieuwe vondsten worden onthuld en op verschillende plaatsen mag het publiek ook zelf z'n handen vuilmaken. Meer dan 200 organisaties laten met een gevarieerd programma zien wat er allemaal onder onze voeten verborgen ligt tijdens de 3de editie van de Archeologiedagen.

560017001_NAD-banner-728x90px.jpg


Ook RAAP doet met verschillende activiteiten mee aan de Nationale Archeologiedagen:


Zaterdag 14 oktober

Archeologische familiedag in Echt-Susteren (Limburg)

Op zaterdag 14 oktober organiseren de gemeente Echt-Susteren en RAAP een archeologische familiemiddag ‘Op ontdekkingstocht in de bodem’. Bezoekers van deze dag kunnen zelf ontdekken hoe een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Altijd al eens willen weten hoe een archeoloog bijzondere vondsten doet? Dit is de kans. Ook wordt een toelichting gegeven op hoe de mensen eeuwen geleden leefden in dit deel van Echt-Susteren.

Aan de Peutenweg in Echt hebben archeologen in 2014 en 2015 onderzoek gedaan voor de gemeente Echt-Susteren vanwege de bouw van de woonwijk Bocage. Er werden destijds resten ontdekt van een Merovingisch grafveld. Tijdens de familiedag staat op de opgravingslocatie in Echt een tent waar archeologen van RAAP uitleg geven over het onderzoek. Vervolgens kunnen bezoekers in de proefsleuf zelf met schep en detector gaan zoeken naar vondsten en de verzamelde grondmonsters zeven. Er is ook een was- en zeefinstallatie ingericht.

Naast meespeuren kan het publiek ook deelnemen aan de archeo-landschappelijke wandeling. Een gids zal vertellen over het landschap en de ligging van de archeologische vindplaatsen daarin. Er is een mooi uitzichtpunt op de rand naar de Doort en er wordt een echte archeologische boring gezet. Wie weet wat daarin aangetroffen zal worden…

Bezoekersinformatie

• De familiedag wordt gehouden van 13.00 tot 17.00 uur en deelname is gratis.
• De locatie is Bocage te Echt, nabij Peutenweg, zie op-ontdekkingstocht-bodem
• Let op; het betreft een buitenactiviteit in een landelijk gebied. Goed / stevig schoeisel of laarzen worden aangeraden.Zondag 15 oktober

Open dag op de opgraving in Well (Limburg)

Op zondag 15 oktober organiseert RAAP samen met de gemeente Bergen en Kampergeul een Open dag in Maaspark Well (gemeente Bergen). Tijdens deze dag kunnen bezoekers de opgraving aan de Vergrote Voorhaven Noord in Maaspark Well bezoeken. De open dag kan gecombineerd worden met een rondgang per huifkar door Maaspark Well. Dit gebied heeft een rijk archeologisch verleden, waar het publiek tijdens de Archeologiedagen van alles over te weten kan komen.

Sinds 2000 doen archeologen in Well onderzoek vanwege de geplande rivierverruiming. In het gebied wordt d.m.v. ontgrondingen een hoogwatergeul aangelegd. Daarnaast wordt de bestaande voorhaven vergroot en de toeristisch recreatieve infrastructuur (wegen, wandel en fietspaden, groenstructuur) opgeknapt en uitgebreid. Het echte graafwerk begint pas nadat archeologen het gebied hebben onderzocht. En dit blijkt titanenwerk! In totaal zijn al vijf vindplaatsen opgegraven die zeer veel nederzettingsresten hebben opgeleverd uit de periode Midden-Neolithicum (4200-2850 voor Chr.) tot en met de Late IJzertijd (250-12 voor Chr.). Daarnaast toonde eerder vooronderzoek aan dat op een nog op te graven vindplaats ook nederzettingsresten uit de Romeinse tijd (12 voor Chr.-450 na Chr.) aanwezig zijn. Het gebied kent dus een zeer lange bewoningsgeschiedenis.

Verspreid over dag verzorgen archeologen van RAAP rondleidingen op de opgraving. Zij vertellen de bezoekers hoe het archeologisch onderzoek in zijn werk gaat en wat er allemaal is ontdekt. Naast de rondleidingen worden er ook vondsten tentoongesteld. Verder kan het publiek meedoen aan een historische molenroute en een huifkartocht. Kinderen kunnen leren werken met een metaaldetector. Goed nieuws, alles wat gevonden wordt mag mee naar huis!

Bezoekersinformatie

• De Open dag wordt gehouden van 11.00 tot 16.00 uur en deelname is gratis.
• De locatie is Vergrote Voorhaven Noord Maaspark Well, De Kamp 6A in Well, zie: opgraving-maaspark-well/
• De opgraving bevindt zich op een akker, dus trek stevige schoenen aan!Zondag 15 oktober

Archeologische fietstocht langs de Maas (Limburg)

In het noordelijkste puntje van Limburg zijn twee grote hoogwaterveiligheidsprojecten in uitvoering: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum aan de westkant van de rivier en Maaspark Well aan de oostkant. Tijdens een informatieve fietstocht langs een aantal vindplaatsen geeft projectleider Reinier Ellenkamp van RAAP, die aan beide projecten verbonden is, op diverse plekken toelichting over de verschillen en overeenkomsten van het historische landschap.

De circa 25 km lange fietstocht, die op eigen gelegenheid wordt gefietst, gaat van Broekhuizenvorst via Blitterswijck naar Well, waar in het kader van de Archeologiedagen ook een aantal activiteiten plaatsvinden. Na de fietstocht kan de route worden voortgezet via Aijen, Bergen, Maashees en Geijsteren, of rechtstreeks terug naar het beginpunt.

Bezoekersinformatie

• Start: 10:00 uur aan de Maasveldweg in Broekhuizenvorst. Daar wordt de fietsroute uitgereikt.
• Aanmelden kan via:info@ooijen-wanssum.nl
• Zie ook : https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/archeologie-langs-de-maas/Resultaten archeologische speurtocht in Katwijk

Tijdens de Archeologiedagen in 2016 kon het publiek meespeuren met archeologen van RAAP naar de Romeinse Rijn in Katwijk. Het booronderzoek op het strand vormde toen de start van een - mede door financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland mogelijk gemaakt - onderzoek naar het Romeinse landschap en bewoning in Katwijk. Het archeologisch onderzoek is in juni 2017 afgerond. Op de poster zijn de resultaten daarvan op de kaart gezet.

ZHKH_poster.jpgZie ook: Nationale Archeologiedagen