Livestream opening grafkist Zwijndrecht


Op 26 januari 2018 vanaf circa 13.05 uur is de opening van de grafkist uit Zwijndrecht te volgen via een livestream op het Youtube kanaal van RAAP

De houten grafkist is begin april 2017 gevonden, bij een archeologische begeleiding tijdens de vervanging van de riolering in de Bloemenbuurt in Zwijndrecht. Het onderzoek vond plaats omdat het te vervangen deel van de riolering de historische kern van het voormalige dorp Groote Lindt kruiste. Ter plaatse van de Lindste kerk werden, behalve de complete grafkist, nog vier andere menselijke begravingen en een stuk van de kerkhofmuur gevonden. Tijdens het veldwerk zijn ook resten van andere historische bebouwing gevonden, de voormalige Develdijk met een oude wegdek, evenals greppels en kuilen op de voormalige akkers van het dorp Groote Lindt. Ook bijzonder is de vondst van een Romeinse ijzeren bijl die in het veen werd aangetroffen.

Na het veldwerk is de kist ter conservering op transport gegaan naar Restaura in Heerlen. Over de ouderdom van de grafkist is nog niets met zekerheid bekend, behalve dat deze waarschijnlijk dateert uit de Late Middeleeuwen.

De opening van de kist is via livestream te volgen (best te bekijken via Chrome en Firefox). Voorafgaand aan de opening zal Rogier de Groot, projectleider van RAAP, een toelichting geven over het archeologisch onderzoek, en Restaura over de conservering, waarna de kist geopend zal worden. Fysisch-antropoloog Steffen Baetsen is aanwezig als specialist om commentaar te geven bij wat er gevonden wordt.

De vondst van de grafkist eerder in het nieuws:

https://www.beleefarcheologie.nl/2017/08/21/middeleeuws-grafkistje-gevonden-zwijndrecht/

https://www.rijnmond.nl/nieuws/153610/Middeleeuws-kerkhof-ontdekt-in-Zwijndrecht

https://www.youtube.com/watch?v=1dsTDpsqc1Y

https://www.zwijndrecht.info/nieuws/vondst-kerkhof-uit-late-middeleeuwen-bij-lindtse-kerk