Laatste opgravingen in Sobibor


Medio oktober 2017 gaat de laatste archeologische opgravingscampagne van het voormalige Nazi-vernietigingskamp Sobibor in Polen van start. Archeologen uit Polen, Israël en Nederland gaan onder meer het gebied van kamp II onderzoeken waar de Joodse slachtoffers aankwamen. Vanuit Nederland zal, net al voorgaande jaren, de Leidse archeoloog Ivar Schute aan de opgraving meewerken.

Sobibor_2017.jpg


In Sobibor werden in 1942-1943 ongeveer 200.000 mensen vermoord waaronder bijna 35.000 Nederlanders. Het is daarmee na Auschwitz het grootste Nederlandse massagraf. Het kamp werd door de Nazi’s afgebroken nadat op 14 oktober 1943 ongeveer 300 Joodse dwangarbeiders wisten te ontsnappen. Daarvan overleefden iets meer dan 50 mensen de oorlog.

De opgravingscampagne in Sobibor staat onder leiding van de Poolse archeoloog Wojchiech Mazurek en de Israëliër Yoram Haimi. Dit jaar richt de opgraving zich op delen van kamp II, waar de slachtoffers aankwamen en hun persoonlijke bezittingen werden ingenomen, en het zogenaamde Vorlager, waar de SS verbleef. Dit Vorlager is tot dusverre nog niet onderzocht. Naar verwachting duurt het archeologisch onderzoek tot eind november.

Herinneringscentrum

Er is inmiddels gestart met de bouw van het Herinneringscentrum in Sobibor, een initiatief dat financieel gesteund wordt door het Ministerie van VWS. Het is de bedoeling dat dit herinneringscentrum geopend wordt in oktober 2018, bij de 75-jarige herdenking van de opstand in het vernietigingskamp in 1943.

Over de exacte inrichting van het voormalige kampterrein is weinig bekend. Er zijn nauwelijks bronnen en plattegronden, en slechts een paar getuigenissen. Tijdens voorgaande opgravingscampagnes zijn behalve de fundamenten van de gaskamers ook veel grondsporen van barakken teruggevonden en grote kuilen met gebruiksvoorwerpen.

Nederlandse medewerking

De Nederlandse archeoloog drs. Ivar Schute is vanaf 2013 bij het onderzoek in Sobibor betrokken. Schute werkt als senior projectleider bij RAAP en is gespecialiseerd in archeologisch onderzoek naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. Hij vergaarde veel kennis hierover met onderzoek in onder meer kamp Westerbork en kamp Amersfoort. Behalve aan de opgravingscampagnes in Sobibor werkte hij in 2013 ook mee aan een opgraving in het voormalige vernietigingskamp Treblinka in Polen en in 2014 deed hij onderzoek naar massagraven in Bergen-Belsen.

Meer info Links over de opgravingscampagne in Sobibor:
Sobibor_opgraving_2016.html
Sobibor_opgraven_gaskamers.html
opgraving_Sobibor_2014.html
archeologische_opgraving_Sobibor.html

Zie ook: http://www.stichtingsobibor.nl

MEER WETEN


Ivar Schute
T 071-5768118 | E i.schute@raap.nl