Archeologisch onderzoek naar resten uit WOII

Wo2 onderzoek

WAT:

ook archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog dienen volgens de archeologische regelen der kunst onderzocht te worden: inventarisatie, vragen over behoud en beheer of het opgraven van dergelijke resten vereisen een speciale aanpak.

WANNEER:

als ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden in een gebied met (ondergrondse) resten uit WO II.

VOOR WIE:

alle initiatiefnemers van bodemverstorende ingrepen, of het nu overheden of particulieren zijn.

Vrijwel elke gemeente in Nederland draagt de sporen van de oorlog. Waar strijd is geleverd zijn bijvoorbeeld loopgraven en schuttersputten bewaard gebleven, en ook elders kunnen verdedigingswerken, zoals tankgrachten liggen. Al deze resten vertellen het verhaal van de oorlogsgeschiedenis van een gebied en roepen na al die jaren nog steeds emoties op. Archeologisch onderzoek naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog vindt nog weinig plaats in Nederland en vraagt om een aanpak op maat. Verschillende aspecten maken dergelijk onderzoek tot een specialistische discipline. Resten en sporen uit de oorlog komen - vaak in combinatie - boven- en ondergronds voor. Ze vragen om een integrale cultuurhistorische aanpak, er zijn talloze historische bronnen beschikbaar en er zijn diverse praktische problemen te overwinnen bij het veldonderzoek. Denk daarbij aan de aanwezigheid van mogelijke explosieven, maar ook aan oorlogsslachtoffers en de hieraan gekoppelde regelgeving in Europa en Nederland. RAAP is met dit soort onderzoek voorloper, mede door pionierswerk op de Grebbeberg, in kamp Amersfoort en in kamp Westerbork. Deze onderzoeken leveren telkens informatie op die nog niet bekend was uit historische bronnen over WO II. Wij zijn bekend met de diverse regelgevingen en beschikken over een netwerk van specialisten. Daarnaast zijn onze werknemers in het bezit van het certificaat "Basiskennis opsporen conventionele explosieven", een absolute voorwaarde voor veilig onderzoek.

Overzicht van RAAP publicaties over Tweede Wereldoorlog archeologie


Download hier een overzicht van alle RAAP-publicaties over Tweede wereldoorlog archeologie: >>download publicatie-overzicht


Onderstaande titels zijn te bestellen of te downloaden


Flokstra, L.M. & R.S. Kok, 2011. De crash van de Little Guy: archeologische begeleiding van de berging van vliegtuigwrakresten van een B-17 bij het Kristalbad te Apeldoorn. RAAP-rapport 2465. RAAP, Weesp. Te bestellen bij RAAP receptie@raap.nl.

Kok, R.S. & J.A.T. Wijnen, 2012. Oorlog op de plank. Inventarisatie en potentie van oude archeologische opgravingen met sporen en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. RAAP-rapport 2546. RAAP, Weesp. Te bestellen via receptie@raap.nl De kosten bedragen € 22,50 inclusief verzendkosten. | Download Samenvatting PDF |


Kok, R.S., J.A.T. Wijnen & N.W.T. Warmerdam, 2012. Een geschutsstelling in de Vordere Wasserstellung. Onderzoek van een toevalsvondst aan de Vijfde Tochtweg te Moordrecht (gemeente Zuidplas). RAAP-rapport 2522. RAAP, Weesp. Te bestellen via receptie@raap.nl De kosten bedragen € 20,00 inclusief verzending.

Kok, R.S. & J.A.T. Wijnen, 2011. Waardering van oorlogserfgoed: een inventarisatie en waardering van sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg en Laarsenberg te Rhenen (provincie Utrecht). RAAP-rapport 2240. RAAP, Weesp. Te bestellen bij RAAPreceptie@raap.nl.

Schute, I.A., 2010. De gietstalen koepelkazematten G16 en G18 op de Grebbeberg, gemeente Rhenen: een archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 2127. RAAP, Weesp. >> | Download |


Schute, I.A., 2011. Loopgraven en stellingen in concentratiekamp Amersfoort, gemeente Leusden; archeologisch onderzoek in het kader van de inrichting. RAAP-rapport 2220. RAAP, Weesp. | Bestel | >> Download


Wijnen, J.A.T. & I.A. Schute, 2010. Archeologisch onderzoek in een 'schuldig landschap': concentratiekamp Amersfoort: gemeenten Amersfoort en Leusden, archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek. RAAP-rapport 2197. RAAP, Weesp. Te bestellen bij RAAP receptie@raap.nl.

Visser, V., 2013. De neerslag van het slagveld; de betekenis van slagvelden voor archeologisch onderzoek en als hedendaags erfgoed. RAAP-rapport 2645. RAAP, Weesp. Te bestellen bij RAAP receptie@raap.nl.

Wijnen, J.A.T., 2011. Kruipend door de Burgerschool: een bouwbiografisch onderzoek. RAAP-rapport 1234. RAAP, Weesp. Te bestellen bij RAAP receptie@raap.nl.TWEEDE WERELDOORLOG ARCHEOLOGIE


Er is een groeiende belangstelling te bespeuren voor resten en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Archeologisch onderzoek naar dit oorlogserfgoed staat echter nog in de kinderschoenen en vindt vrij zelden plaats in Nederland. Verschillende aspecten maken dergelijk onderzoek tot een specialistische discipline. Resten en sporen uit WO II komen boven- en ondergronds voor en vragen om een integraal cultuurhistorische aanpak. Er zijn talloze historische bronnen beschikbaar en er zijn diverse praktische problemen te overwinnen bij het veldonderzoek. Denk aan de aanwezigheid van mogelijke explosieven, maar ook aan oorlogsslachtoffers en de hieraan gekoppelde regelgeving in Europa en Nederland.

RAAP is met Archeologisch onderzoek naar resten uit WO II voorloper - mede door pionierswerk op de Grebbeberg- en heeft inmiddels diverse opgravingen en begeleidingen uitgevoerd.


MEER WETEN?


Ruurd Kok, T 071-5768118


Of neem contact op met een van onze vestigingen >>contactgegevens

Zie ook www.wo2archeologie.nl