Archeologische proefsleuven


WAT: met proefsleuven wordt de behoudenswaardigheid van een archeologische vindplaats bepaald.

WANNEER: als onderdeel van archeologisch vooronderzoek om de archeologische waarde van een terrein vast te stellen.

VOOR WIE: alle initiatiefnemers van bodemverstorende ingrepen, zowel overheden als particulieren.
archeologisch proefsleuven onderzoek


Reguliere prospectietechnieken zoals booronderzoek en oppervlaktekartering zijn zeer geschikt om vindplaatsen op te sporen, maar geven geen duidelijkheid over de precieze aard ervan. Proefsleuvenonderzoek is daar beter geschikt voor. Heel gericht graven we een sleuf om letterlijk in de bodem te kijken. Het is een betrouwbare methode om de aard, datering, omvang, diepteligging, kwaliteit daarmee de waarde van archeologische resten te bepalen.

Proefsleuven moeten duidelijk maken wat er precies aan de hand is, zodat het bevoegd gezag de juiste beslissingen kan nemen: welk gebied kan vrijgegeven worden voor ontwikkeling en welk deel niet. In het laatste geval bepaalt het bevoegd gezag hoe een plek beschermd dient te worden, ůf op welke wijze (inschatting van omvang en kosten) deze nader onderzocht moet worden. De uitvoering van een proefsleuvenonderzoek verloopt volgens een PvE. Tijdens het onderzoek gebeurt alleen het strikt noodzakelijke. De kosten van deze methode zijn hoger dan booronderzoek, maar beduidend lager dan een opgraving.
MEER WETEN?

Regio Noord:

Janneke Hielkema, T 0512-589140


Regio Oost:

Eric Norde, T 0575-567876


Regio Zuid:

Gerard Tichelman, T 0495-513555


Regio West:

Cathelijne Kruidhof, T 071-5768118


RAAP BelgiŽ:

Caroline Ryssaert,

T (+32) 0498 441 699raap offerte