Cultuurhistorische kaarten: waardenkaart / beleidskaart


WAT: een kaart die toont waar welke cultuurhistorische waarden in een bepaald gebied voorkomen en (als beleidskaart) hoe ermee om te gaan bij ruimtelijk beleid.

WANNEER: in de ruimtelijke planvorming, onder andere om ontwikkelingsplannen te toetsen en als input voor bestemmingsplannen.

VOOR WIE: gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en andere ruimtelijke plannenmakers.

cultuurhistorische waardenkaart


Een cultuurhistorische waardenkaart brengt in één oogopslag de cultuurhistorische waarden binnen het gemeentelijk grondgebied, of delen daarvan, in beeld. Doorgaans valt deze erfgoedkaart uiteen in een inventariserend en een waarderend deel. In de bijbehorende rapportage lichten we de waarden toe.
Veel gemeenten laten een cultuurhistorische beleidskaart maken als basis of onderlegger voor het beleid. De kaart maakt inzichtelijk welk beleid in welke zone geldt. Vragen als ‘wat is in een specifieke situatie de beste keuze’ en ‘welk belang weegt het zwaarst?’ zijn zo snel te beantwoorden. De kaart geeft richting aan het ontwikkelen van nieuwe en het aanpassen van bestaande ruimtelijke plannen.
RAAP maakt deze kaarten in samenwerking met diverse partners en bijvoorbeeld als onderdeel van een beleidsnota cultuurhistorie. Met een periodieke update, waarin nieuw onderzoek is verwerkt, houden we de kaart voor u actueel. MEER WETEN?

Regio Noord:

Jørgen van Beek, T 0512-589140


Regio Oost:

Luuk Keunen, T 0575-567876


Regio Zuid:

Mijke Peeters, T 0495-513555


Regio West:

Ruurd Kok, T 071-5768118


RAAP BelgiŽ:

Caroline Ryssaert,

T (+32) 0498 441 699raap offerte