Over RAAP


RAAP is hét advies- en onderzoeksbureau voor archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie. Wij adviseren overheden, bedrijven en particuliere instellingen in heel Nederland in het kader van infrastructurele werken, nieuwbouw, waterbeheer en natuurontwikkeling. RAAP richt zich op alle facetten van de archeologische monumentenzorg: van beleidskaarten, archeologiebeleid en vooronderzoek, tot begeleiding, opgraving en inrichting. Bij RAAP werken ruim 100 mensen verspreid over vestigingen in Weesp, Leiden, Drachten, Zutphen en Weert.


Het archeologisch onderzoek van RAAP wordt uitgevoerd onder certificaat op basis van de BRL SIKB 4000. Op het Procescertificaat Archeologie staan de van toepassing zijnde protocollen vermeld.Onze missie en visie


Wie wij zijn en wat wij doen

RAAP is een onderzoeks- en adviesbureau voor archeologisch en landschappelijk erfgoed. Wij voeren archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uit, adviseren over bescherming en inpassing van erfgoed en stimuleren publiekbereik en toeristische ontsluiting.

 

Waarom?

Wij geloven dat erfgoed een waardevolle inspiratiebron is in een samenleving die in hoog tempo verandert. Erfgoed houdt ons een spiegel voor. Het laat zien hoe het ooit was en waar we vandaan komen én het biedt ons een perspectief in besluiten die we voor de toekomst moeten nemen. Erfgoed is er om van te genieten, en ook om te benutten. Met aandacht voor ons onder- en bovengrondse erfgoed krijgen nieuwe inrichtingsplannen en bouwprojecten karakter en extra waarde en dat draagt bij aan een aantrekkelijk landschap.

 

Voor wie en met wie

RAAP streeft ernaar de samenleving te betrekken bij de uitvoering en resultaten van haar werk. Wij zetten onze deskundigheid en ons enthousiasme in om het erfgoed tot leven te brengen en de verhalen over het verleden met het publiek te delen.


Geschiedenis

Raap geschiedenisBegin: werkgelegenheidsproject

Zo'n kwart eeuw geleden ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam een nieuwe methode voor regionaal archeologisch onderzoek. Door al lopend, systematisch het bodemoppervlak af te speuren kreeg je een beeld van de historie. Gefinancierd met allerhande subsidies werd telkens een stukje Nederland geïnventariseerd. De Stichting 'Regionaal Archeologisch Archiverings Project', opgericht in 1985, hielp zo baanloze archeologen aan werkervaring.

Van non-destructief vooronderzoek...

Zolang alleen overheidsdiensten mochten opgraven, richtte de Stichting RAAP zich op ‘non-destructief’ onderzoek. Dat hebben we verrassend ver kunnen ontwikkelen. Van eigen weerstandsmetingen, grondradar en satellietfotografie, boormachines, tref- en vindkansberekening, archeologische verwachtingskaarten, via software voor cartografie, opgraving en vondstregistratie, tot ‘archeotechniek’ voor het monitoren van fysieke bescherming van ondergrondse monumenten.


... tot een totaalpakket

Sinds ook bedrijven mogen opgraven, is de scope van RAAP ingrijpend verbreed. Als een van de weinige biedt het een totaalpakket van archeologische advisering en uitvoering aan. Van bureauonderzoek tot deponering van vondsten, van prospectie tot advies over instandhouding. Het bedrijf RAAP is in 2000 in een B.V. ondergebracht met de stichting RAAP als enig aandeelhouder.


Duizend keer regionaal

RAAP heeft nu vrijwel heel Nederland archeologisch in beeld en kent - met zo’n 1000 projecten per jaar - de regio's als z'n broekzak. Een uitstekende voorwaarde voor onderzoek en advies op maat. Op basis van grove indicaties wordt stapsgewijs en afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, ingezoomd op een gebied. Dat betekent gefaseerd onderzoek en is daarmee erg kosteneffectief. RAAP is met zijn vijf vestigingen thuis waar het gebeurt: in de regio.


Toverbril, maar no nonsense

Bij RAAP zijn we er het liefst vroeg bij, als de ruimtelijke plannen nog in de maak zijn. We kijken graag door het maaiveld heen. Naar het bredere, vroegere landschap eronder. Rijk geschakeerd, wonderlijk gelaagd. En met hart voor de zaak zijn we tegelijk no-nonsense partners die u met raad én daad begeleiden. Vraag het onze duizenden klanten maar.Juridische structuur & Privacyverklaring

Kennisvelden