WEB-etalage


Op deze pagina treft u een greep uit ons rijke projectarchief. Voorbeelden van praktijksituaties uit heel Nederland en Vlaanderen.

Archeologisch onderzoek

opgraving Culemborg Archeologische vooronderzoek Buggenum

opgraving Culemborg Archeologische opgraving Culemborg Parijsch-Zuid

booronderzoek beverwijk-Wijngaarden Archeologisch booronderzoek Beverwijk - Wijngaarden

speodaanpak A2 Spoedaanpak A2 Limburg: bureau- en beperkt inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

thumb Geofysisch onderzoek Bordeelschans

Erfgoedbeleid, wet- en regelgeving

thumb Praktisch afwegingskader voor archeologiebeleid Regio Achterhoek

thumb Archeologiebeleid gemeente Halderberge

thumb Aanlegvergunningstelsel gemeente Woudenberg

thumb Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Zwijndrecht

thumb Erfgoedmonitor - Behoud in situ in Nederland

thumb Archeologische onderbouwing bestemmingsplan Uden

Cultuurhistorie en landschap

thumb Cultuurhistorische Atlas Winterswijk

thumb Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Ede

thumb Cultuurhistorisch onderzoek met handreikingen voor ontwerp en inrichting

Overige specialismen

thumb Detachering bij Provincie Limburg

thumb Onderzoek (onder water) tbv aanleg Warmtetransportleiding Diemen - Almere

thumb Inrichtingsontwerp Romeins castellum Fectio

thumb Archeologisch onderzoek Kamp Westerbork