Persbericht:

Archeologen ontdekken onbekende Romeinse ‘snelweg’ en groot kanaal

Romeinse snelweg

In de buurt van Oosterhout bij Nijmegen hebben archeologen van RAAP een zeldzame Romeinse ‘snelweg’ gevonden. Tot hun verbazing bleef het hier niet bij. Ze vonden daarna een kanaal van meer dan 10 meter breed. De weg en het kanaal zijn ongeveer 2000 jaar oud en zijn aangelegd en gebruikt door het Romeinse leger. De vondst is uniek voor Oost-Nederland.

De archeologen deden de vondsten bij archeologisch onderzoek langs het dijkversterkingstraject Wolferen-Sprok. Ze vonden eerder een skelet uit de tijd van Karel de Grote. Dit skelet is inmiddels gedocumenteerd en wordt overgedragen aan het archeologisch depot van de provincie Gelderland.

Romeins kanaal

Kanaal

Het kanaal is groot genoeg voor schepen uit de Romeinse tijd. Waarschijnlijk waren dit vooral schepen van het leger die soldaten, maar ook voedsel, bouwmateriaal en andere zaken vervoerden.

De kans is groot dat dit kanaal Nijmegen en de Rijn met elkaar verbond. Nijmegen was in de Romeinse tijd een belangrijke stad. De Rijn was toen de grens van het Romeinse rijk. Langs de Rijn waren daarom veel Romeinse soldaten gelegerd. De soldaten moesten zich makkelijk kunnen verplaatsen en hadden veel spullen nodig. Het kanaal had dus een belangrijke rol. Net als de gevonden weg.

Dijkversterking

De archeologen deden de vondst bij het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) worden delen van de Waaldijk versterkt, zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is. Het gehele dijktraject is ongeveer 15 kilometer lang. Dit dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp wil voorkomen, worden strenge veiligheidsnormen voor onze dijken gehanteerd. Hierdoor staat het HWBP de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Tot 2050 wordt 1300 km dijken versterkt, waarvan 400 kilometer in het gebied van Waterschap Rivierenland. Het HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.