Prestedelijk landschap onderzoek

Wat is er overgebleven van het landschap vóór de stedelijke bebouwing uit de 20e eeuw? Daar geeft onderzoek naar het prestedelijk landschap antwoord op. Een nuttige analyse ter onderbouwing van bestemmingsplannen, voor gemeenten die de historie van de stad zichtbaar willen houden.

Terwijl cultuurhistorisch onderzoek voor het buitengebied vooral gericht is op grote structuren en lijnen in het landschap, ligt de focus voor het prestedelijk landschap meer op kleine verwijzingen. Plekken die gespaard zijn gebleven, een verspringende rooilijn, enkele oude bomen in een tuin. Er wordt op een fijnere schaal gekeken naar het landschap onder de stad, van voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen tot ongeveer 1900/1950.

We inventariseren historische karakteristieken zowel op gebiedsniveau als elementniveau, denk aan groenelementen als houtwallen, singels, bosjes, lanen, bomenrijen. We brengen in beeld hoe landschapselementen verdwijnen of verschijnen, gebieden ontgonnen of volgebouwd raken, en het landschap evolueert tot wat het nu is. Het eindproduct kan bestaan uit kaarten, een GIS-database en tips om het prestedelijk landschap zichtbaarder te maken in de stad.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.