Programma van Eisen (PvE)

PVE voor proefsleuven, begeleiding of opgraving

Voor de start van een proefsleuvenonderzoek, begeleiding of opgraving is een Programma van Eisen (PvE) nodig. In het PVE zijn de eisen en voorwaarden voor het archeologisch onderzoek vastgelegd: wat moet er onderzocht worden en hoe? Pas als de bevoegde overheid het PvE heeft vastgesteld, kan het onderzoek beginnen.

De overheid kan de opdrachtgever van de opgraving vragen een PvE te laten opstellen door een adviseur, maar kan ook zelf aan een adviseur vragen een PvE op te stellen. RAAP vervult die rollen met grote regelmaat. Onze senior-archeologen stellen het PvE op conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Ze onderhouden contact met de bevoegde overheid en dragen zorg voor de goedkeuring van het PvE.

Werken met een PvE heeft voordelen voor alle partijen:

  • Zowel de opdrachtgever, de opdrachtnemer als de bevoegde overheid (gemeente, provincie of rijk), weten met een PvE waar ze aan toe zijn.
  • Een PvE voorkomt eventuele onduidelijkheden tijdens of na het archeologisch onderzoek.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.

Diensten archeologisch onderzoek