Archeologische opgraving Borger-Daalkampen 3 van start

Lees hier wekelijks over de nieuwste ontdekkingen

Open dag 23 maart

Ben je benieuwd wat er wordt opgegraven of hoe bijvoorbeeld een huisplattegrond er in het echt uitziet? Kom dan op donderdag 23 maart naar de open dag die RAAP in samenwerking met het Hunebedcentrum organiseert. Je kunt de opgraving bezoeken tussen 14:00 en 16:00 uur. De opgraving vindt plaats in het laatste nog braakliggende deel van de woonwijk Daalkampen, ten zuiden van het nieuwe Esdalcollege in Borger.

Week 1

De eerste week van de opgraving Daalkampen in Borger zit erop. De archeologen van RAAP zijn met twee teams vanuit het noorden en zuiden aan het graven. Zo werken ze in lange stroken van oost naar west naar elkaar toe. Vooral in de oostelijke helft van het terrein vinden ze veel sporen. Er zijn met name veel spiekers (gebouwtjes op palen voor de opslag van gewassen) gevonden en delen van prehistorische huisplattegronden. Uit een van de aangetroffen kuilen is een kruiwagen vol stenen verzameld. Daarbij zaten in elk geval stukken van een of meer maalstenen.

Week 2

In de tweede week van de opgraving Daalkampen in Borger hebben de archeologen grote vlakken open gelegd en heel veel sporen opgetekend. Meer dan de helft van het terrein is nu al onderzocht. Er zijn meerdere huisplattegronden van het type Elp uit de late bronstijd gevonden. Deze liggen vooral in de oostelijke helft van het gebied langs de IJzertijdstraat. Richting het westen neemt de spoordichtheid af en komen de archeologen vooral spiekers tegen, waarvan er al tientallen gevonden zijn. Verder zijn er kuilenclusters gevonden en een waterkuil. Een kuil die tussen de huisplattegronden lag, bevatte twee grote zakken vol aardewerkscherven. Waarschijnlijk dateren deze uit de late bronstijd.

Vanaf 6 maart doen de archeologen van RAAP weer onderzoek in de wijk Daalkampen in Borger. De opgraving vindt plaats in het laatste nog braakliggende deel van de woonwijk Daalkampen, ten zuiden van het nieuwe Esdalcollege.

De archeologen verwachten opnieuw resten van prehistorische boerderijen met bijgebouwen en graanschuurtjes te gaan vinden. In 2020 en 2021 voerde RAAP opgravingen uit in Daalkampen fase 2, tussen de N374 in het noorden en de Poolse Bevrijderslaan in het zuiden. Dit gebied is inmiddels in ontwikkeling. Het nu te onderzoeken gebied – Daalkampen fase 3 – grenst hieraan en zal de komende jaren worden bebouwd. Omdat het niet mogelijk is om de archeologische resten duurzaam in de ondergrond te behouden, vindt een opgraving plaats, zodat de resten boven de grond kunnen worden veiliggesteld. RAAP voert de opgraving uit in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn en het graafwerk wordt door Van der Wiel en Overvest gedaan. De opgraving zal ongeveer een maand duren.

Prehistorische nederzetting

Het gebied Daalkampen maakt deel uit van een uitgestrekte prehistorische nederzetting, waarin vanaf 1994 archeologische onderzoeken zijn uitgevoerd. Deze nederzetting is vanaf de bronstijd tot en met de late ijzertijd/Romeins tijd (1200 – 0 voor Chr.) bewoond geweest. Tot nu toe zijn er in de hele wijk Daalkampen al bijna honderd plattegronden van boerderijen uit de bronstijd en ijzertijd opgegraven. Ook zijn er veel sporen van bijgebouwen, spiekers (voor de opslag van gewassen) en kuilen met bijbehorende vondsten gevonden. Het is qua oppervlakte en aantallen boerderijen de grootste prehistorische nederzetting die ooit is opgegraven in Drenthe. De bewoningsgeschiedenis van Borger is hier bijna 3000 jaar geleden begonnen.

Bronstijd reconstructie Olav Odé

Reconstructie bronstijdboerderij. RAAP | Olav Odé

Video Daalkampen opgraving 2021

Tijdens de opgraving in maart 2021 kwam het Hunebedcentrum Borger langs op de opgraving Daalkampen fase 2 om een filmpje te maken. Hierin vertelt archeoloog Janneke Hielkema van RAAP uit wat er toen gevonden is: https://www.raap.nl/digitale-rondleiding-opgraving-daalkampen-bij-borger/