RAAP-Rapporten

Het is voor particulieren niet mogelijk om een rapport over een door RAAP uitgevoerd onderzoek bij ons te bestellen. Volgens de in Nederland geldende landelijke verplichtingen worden bureauonderzoeken binnen twee maanden na afronding van het archeologisch onderzoek in digitale vorm geleverd aan DANS/EASY: https://easy.dans.knaw.nl Vanaf dat moment zijn de rapportages bij deze instelling voor u beschikbaar.

Van archeologische projecten waarvoor de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) van toepassing is, worden de rapportages geleverd aan Archis, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).

Een uitzondering op de bovenstaande informatie vormen enkele specifieke rapportages die in een speciale editie zijn verschenen en onze erfgoedrapporten. Zie hiervoor de link Boeken en overige uitgaven en Erfgoedrapporten.