RAM 211: Archeologie van de Tweede Wereldoorlog

Wat moet er gebeuren als er bij een opgraving stoffelijke resten of explosieven worden aangetroffen? Hoe kan een archeoloog omgaan met de sterke emoties van het publiek? Dit zijn enkele problemen waar archeologen tijdens hun onderzoek tegenaan kunnen lopen. In deze inventarisatie komen alle relevante beleidsinformatie, procedures en betrokken instanties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog aan bod. Daarbij belichten de auteurs ook de soms conflicterende wet- en regelgeving. In het tweede deel van deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) worden in Arnhem de resultaten van de inventarisatie aan de praktijk getoetst.

Colofon

Reeks: Rapportage archeologische Monumentenzorg (RAM) 211
Auteurs: R.S. Kok & W.K. Vos. Met bijdragen van: J. Bolt, M.K. Dütting, L.M. Flokstra, T. Hazenberg, I.A. Schute, H. Timmerman, V. Visser en J.A.T. Wijnen
ISBN/EAN: 9789057992063
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2013