Reconstructie 14e-eeuwse Landweer bij Snelle Loop geopend

De herinrichting van het Brabantse beekje de Snelle Loop bij Gemert-Bakel door Waterschap Aa en Maas is afgerond. Op donderdag 16 september vond de feestelijke opening plaats en kon het eindresultaat bekeken worden. Over een lengte van enkele honderden meters is hier een 14e-eeuwse landweer gereconstrueerd en met historisch verantwoord groen beplant. RAAP voerde hier het archeologisch onderzoek uit en bracht de sporen in kaart.

De Snelle Loop is een waterloop die deel uitmaakte van een landweer tussen de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. In de vroege 14e eeuw fungeerde het broekgebied als grens tussen de Rijksheerlijkheid Gemert en het hertogdom Brabant. Deze grens was al in 1325 vastgesteld middels grenspalen. De landweer is op zijn vroegst aangelegd in 1336 en bestond in elk geval rond 1369. Sindsdien moesten de bewoners van Grotel, Aarle en Beek deze grens, de (Beecxsen) grave, onderhouden. In 1408 werd de grave onderdeel van een landweer. In 1429 bestond die uit een opgeworpen wal met doordringbaar struikgewas, geflankeerd door grachten: de Walgraaf en de Kleine Walgraaf. De landweer had in eerste instantie een politieke functie als territoriumgrens en een economische taak als veekering, waarbij Gemerts vee belet werd de drassige Beekse weiden te betreden. Sinds de 16e eeuw waren daar ruzies over tussen enerzijds de dorpen Beek, Aarle en Rixtel en anderzijds Gemert.