Start archeologisch onderzoek Vergrote Voorhaven Zuid te Well

Vorige week is RAAP in opdracht van de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gestart met archeologisch onderzoek in de Vergrote Voorhaven Zuid te Well. Het onderzoek betreft een zogenaamde karterende en waarderende fase, wat wil zeggen dat wordt bekeken of er sprake is van archeologische resten en zo ja waar deze liggen, waar ze uit bestaan en hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat vooraf aan de gebiedsontwikkeling Maaspark Well.

De eerste resultaten laten alvast een divers landschap zien, met ruggen, vlaktes en geulen. Bijzonder is de aanwezigheid van veen in een voormalige geul die min of meer parallel aan de weg het Leuken loopt. Onderzoek hiernaar biedt de mogelijkheden om te bepalen welke vegetatie in het verleden in het gebied heeft gegroeid en zo inzicht te krijgen in hoe het landschap er in de (pre)historie uit zag. De hogere delen zijn archeologisch interessant, omdat daar een hoge verwachting geldt voor (pre)historische bewoningssporen. De eerste proefsleuven lijken die verwachting te bevestigen. Daarnaast zijn ook voormalige wegen aangetroffen, gekenmerkt door bundels van karrensporen.

De komende weken worden nog meer proefsleuven gegraven en wordt geleidelijk steeds meer duidelijk welke archeologische geheimen de bodem verborgen houdt. (FOTO RAAP)