Erfgoedatlas Aa en Hunze

Opdrachtgever
Gemeente Aa en Hunze

Team
Opgesteld door RAAP en NO.ORDPEIL landschap erfgoed.

Techniek
Digitale erfgoedatlas in de vorm van een Storymap. De data is geupload naar de account van de gemeente bij ESRI Online.

Toelichting
Voor het samenstellen van de storymap is uitgegaan van bestaande bronnen, waaronder de Cultuurhistorische Waardenkaart, die omgevormd en vereenvoudigd zijn. De storymap is een digitale erfgoedatlas die in kaarten en korte teksten de historische ontwikkeling van het landschap toelichten, vanaf de ijstijden tot de 20e eeuw. De erfgoedatlas kwam in 2019 online en maakt cultuurhistorie toegankelijk voor inwoners, ondernemers, toeristen en scholieren. Nieuwe toevoeging zijn de verhalen die als themakaart in de atlas zijn opgenomen. Voor de ontsluiting van deze verhalen is nauw samengewerkt met Historische Verenigingen, Dorpsbelangen en andere geïnteresseerde bewoners.