Rapportage Tiel – Medel-De Roeskamp: ‘Doorbraken aan de Rijn’

Toelichting op de monografie ‘Doorbraken aan de Rijn. Een Swifterbant-gehucht, een Hazendonk-nederzetting en erven en graven uit de bronstijd in Medel-De Roeskamp’

Het archeologische onderzoek in Medel-De Roeskamp (gemeente Tiel) is in opdracht van het Industrieschap Medel uitgevoerd door de Combinatie RAAP, Archol & ADC ArcheoProjecten. Aan dit grote, inhoudelijk, logistiek en organisatorisch complexe project werkten verder BAAC, specialistische bedrijven, waaronder BIAX en Archeoplan-Eco, en specialisten verbonden aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten mee. In 2016-2017 is het veldwerk uitgevoerd, met ondersteuning van vele vrijwilligers en studenten. Ongeveer 5 ha is in meerdere vlakken opgegraven. Meer dan 3000 grondsporen zijn gedocumenteerd  en ruim  930.000 vondsten zijn geborgen. In 2023  kwam het zeer omvangrijke onderzoeksrapport, waaraan tientallen auteurs hebben meegeschreven, gereed.  Medel-De Roeskamp heeft met name nieuwe inzichten verschaft omtrent de overgang naar een boerenbestaan in de Swifterbant-periode, en in rituele aspecten in de bronstijd.

Het archeologische onderzoeksrapport van Medel-De Roeskamp bestaat uit zes banden:

  • Band 1 bevat het voorwoord, de inhoudsopgave, algemene hoofdstukken over de voorgeschiedenis, de onderzoeksaanpak, de stratigrafie en de chronologie, en een deel van de specialistenhoofdstukken die betrekking hebben op de Swifterbant-bewoning.
  • Band 2 bevat de overige specialistenhoofdstukken betreffende de Swifterbant-bewoning en de bijbehorende synthese.
  • Band 3 bevat alle hoofdstukken die betrekking hebben op de Hazendonk-bewoning.
  • Band 4 bevat een deel van de specialistenhoofdstukken die betrekking hebben op de bewoning in het late neolithicum en de bronstijd.
  • Band 5 bevat eveneens een deel van de specialistenhoofdstukken die betrekking hebben op de bewoning in het late neolithicum en de bronstijd.
  • Band 6 bevat de resterende specialistenhoofdstukken die betrekking hebben op de bewoning in het late neolithicum en de bronstijd, de bijbehorende synthese en een nawoord. In deze band is ook een lijst van afkortingen en de literatuurlijst opgenomen.

De pdf-en hebben een hoge resolutie, waardoor de kwaliteit van de afbeeldingen goed is.

Je kunt hieronder het rapport per band downloaden, die samen het complete onderzoeksrapport vormen.

Je kunt het rapport ook per afzonderlijk hoofdstuk downloaden > LINK. Ook de inhoudsopgave en de literatuurlijst zijn afzonderlijk te downloaden.