Verhalen van bijzondere plekken in Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn naast veel kerken, rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten opvallend veel terpen te vinden. Ze zijn typerend voor Noord-Nederland en elke terp heeft zijn eigen verhaal. Archeologisch onderzoekt helpt om de geschiedenis ervan te ontrafelen. Terplagen liggen namelijk vaak nog goed geconserveerd in de bodem. Toen er in 2018 bouwplannen in het centrum van Bolsward waren, kregen de archeologen van RAAP de gelegenheid om in de bodem te kijken. De opgraving leverde nieuwe inzichten op over de ontwikkeling van terpen naar stad. Ook naar ander erfgoed in de gemeente deed RAAP in de afgelopen jaren onderzoek. Vanwege de aanleg van de rondweg rond Hemelum is een opgraving uitgevoerd op de plek van het verdwenen middeleeuwse klooster in Hemelum, en in 2021 zijn bij Warns de sporen opgegraven van een middeleeuwse stins.

De gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat de verhalen van het erfgoed zoveel mogelijk mensen bereiken en zo de kennis van de geschiedenis vergroten. Daarom kreeg RAAP de opdracht publieksfolders te maken. Van het onderzoek in Bolsward en Hemelum is nu een folder verschenen die het verhaal van deze bijzondere plekken in de gemeente vertelt. Ze zijn hieronder te downloaden en ook via de website van de gemeente: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/cultureelerfgoed/

>> Download Folder Bolsward

>> Download Folder Hemelum