Archeologische vooronderzoek

Booronderzoek naar de Engelenburg

Locatie: Herwijnen, kasteelterrein Engelenburg, gemeente West-Betuwe

Opdrachtgeverstichting Landschapsbeheer Gelderland

Periode: 2020