Wandelroute langs Atlantikwall resten in Noordwijk

Wethouder Marie José Fles van de gemeente Noordwijk heeft op 19 december 2016 de nieuwe wandelroute langs de resten van de Atlantikwall in en om Noordwijk geopend. Zij nam de gloednieuwe wandelroutekaart in ontvangst in het Kantoor van Staatsbosbeheer aan de Duinweg. Het wandelen in de omgeving van Noordwijk krijgt hiermee voortaan een extra historisch accent.

Wandelroute langs Atlantikwall resten in NoordwijkDe wandelroute voert langs resten van de Atlantikwall die in het duinlandschap bij Noordwijk bewaard gebleven zijn. De Atlantikwall was een verdedigingslinie die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog van Noorwegen tot aan de Spaanse grens hadden aangelegd om een invasie van de geallieerden te voorkomen. Overal langs de westkust van Europa zijn resten van dit verdedigingsstelsel terug te vinden, ook in de duinen bij Noordwijk.

De Atlantikwall is één van de erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland. RAAP nam het initiatief voor het onderzoeken en in kaart te brengen van restanten van deze verdedigingslinie in Noordwijk. De inventarisatie richtte zich met name op sporen van de Seeziel Batterie Noordwijk. Door het onderzoek is zichtbaar geworden dat de Atlantikwall meer is dan beton en bunkers, en dat het hele landschap tijdens de Tweede Wereldoorlog was ingericht als verdedigingslinie. Het geeft inzicht in hoe de Duitsers hebben ingegrepen in het duingebied. Hierdoor wordt ‘verborgen verhaal’ door de route aan het licht gebracht.

Wandelroute

De route die circa 3,6 km lang is, besteedt niet alleen aandacht aan de cultuurhistorische waarden van de Atlantikwall, maar ook aan de natuurwaarden in het gebied. Op deze wijze worden deze sporen beleefbaar gemaakt en wordt een relatie gelegd tussen het Atlantikwall Museum Noordwijk en de in het omringende landschap aanwezige sporen van de Atlantikwall.

RAAP werkte het onderzoek uit in samenwerking met het Atlantikwall Museum Noordwijk, Staatsbosbeheer en Warmerdam Cultuurhistorisch Onderzoek. De wandelroute is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen vanuit de Erfgoedlijn Atlantikwall van de provincie Zuid Holland en de gemeente Noordwijk. De wandeling in Noordwijk is de eerste van 7 erfgoedlijnen die de provincie Zuid-Holland zichtbaar en beleefbaar wil maken.

Download

Wandelroute langs Atlantikwall resten in NoordwijkDe kaart is verkrijgbaar in Atlantikwall Museum Noordwijk. Het idee is dat mensen na of voor een bezoek aan het museum ook de wandeling gaan lopen.

De Atlantikwall Wandelroute Noordwijk wordt ook opgenomen in de Atlantikwall Route Zuid-Holland, een wandelgids met 10 wandelingen die in 2017 wordt gelanceerd. De Noordwijkse route wordt ook digitaal ontsloten via het educatieve project ‘Atlantikwall de verborgen grens’ en is vanaf eind januari te downloaden op de IZItravel APP.


Zie voor meer informatie over de Atlantikwall in Zuid Holland: https://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/atlantikwall