Archeologisch rapport bewijst locatie Schans Lammen in Leiden

Tijdens de jaarlijkse hutspotlunch van de gemeente Leiden, afgelopen 4 oktober, is het archeologische rapport over het onderzoek naar Schans Lammen gepresenteerd. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland overhandigde de resultaten van de archeologische zoektocht naar Schans Lammen aan de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Op basis van alle aanwijzingen uit het archeologische onderzoek is nu bekend waar Schans Lammen lag. Schans Lammen is dé plek waar volgens de legende de hutspot werd gevonden en het ontzet van Leiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog begon.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland overhandigt de resultaten van de archeologische zoektocht naar Schans Lammen aan burgemeester Henri Lenferink van Leiden.

In tegenstelling tot wat veel Leidenaren denken lag de Lammenschans, of ‘Schans Lammen’, niet op de plek waar het beeld van Cornelis Joppensz staat, oftewel voor Station Lammenschans. Uit onderzoek voor het project RijnlandRoute, uitgevoerd door RAAP, is gebleken dat de restanten ervan onder de huidige Europaweg en Lammebrug bewaard zijn gebleven. Naar de exacte locatie van Schans Lammen was tot voor kort niet eerder gericht archeologisch onderzoek gedaan. In 2017 startte de Leidenaar Sjaak van de Geijn met medewerking van RAAP een fondsenwerving en crowdfunding voor de financiering van de zoektocht naar Schans Lammen. Aangezien de zoektocht plaatsvindt in het projectgebied van de RijnlandRoute steunde de RijnlandRoute, samen met verschillende fondsen, de zoektocht naar Schans Lammen.