Citizen science

in Ede Reehorst

Tussen 2012 en 2017 deed RAAP voor de gemeente Ede archeologisch onderzoek in het gebied van Park Reehorst in Ede-Zuid. Dit ging vooraf aan de nieuwbouw op het oude sportpark Oranje en leverde een schat aan informatie op. Onder andere resten van huizen en een grafveld uit de ijzertijd. Dit jaar kreeg het project een vervolg met een ‘citizen science’ opgraving: geïnteresseerde burgers mochten helpen met graven. Ervaring met opgraven was geen vereiste en een team van RAAP verzorgde de begeleiding. Ruim dertig enthousiastelingen gaven hier gehoor aan en ontdekten zo zelf hoe mensen in de prehistorie in Ede leefden.