Proefsleuvenonderzoek

Met proefsleuvenonderzoek bepalen we de waarde van een archeologische vindplaats. Reguliere prospectietechnieken zoals booronderzoek en oppervlaktekartering, zijn zeer geschikt om vindplaatsen op te sporen. Ze geven echter geen duidelijkheid over de precieze aard ervan. Proefsleuven zijn daar wel geschikt voor.

De proefsleuf wordt heel gericht gegraven om letterlijk in de bodem te kijken. Dit is een betrouwbare methode om de aard, datering, omvang, diepteligging, kwaliteit en daarmee de waarde van archeologische relicten te bepalen.

Een proefsleuvenonderzoek moet duidelijk maken wat er precies aan de hand is, zodat het bevoegd gezag de juiste beslissing kan nemen: welk gebied kan vrijgegeven worden voor ontwikkeling, en welk deel niet? In het laatste geval bepaalt het bevoegd gezag hoe een plek beschermd óf (na inschatting van omvang en kosten) nader onderzocht moet worden. De uitvoering van een proefsleuvenonderzoek verloopt volgens een Programma van Eisen.

Wilt u advies of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met de RAAP-vestiging in uw regio, of vul het offerteformulier in.

Diensten archeologisch onderzoek