Verborgen aan de voet van 

kasteelruïne Nijenbeek