Zoeken naar de

cultuurhistorische essentie van een gebouw