Catalogus Expeditie Vuistbijl

Bij de tentoonstelling ‘Expeditie Vuistbijl’, die van 9 oktober 2020 t/m juni 2021 is te zien in De Vondst in Heerlen, is een boeiende catalogus verschenen. Hierin staan de vroegste bewoners van Limburg centraal: de neanderthalers uit de IJstijd. Zij leefden circa 300.000-35.000 jaar geleden, maar wie waren zij en waar in Limburg zaten zij? Op deze en meer vragen geeft de tentoonstelling een antwoord. In de bijbehorende catalogus is veel achtergrondinformatie te vinden.

Neanderthalers
Expeditie Vuistbijl is een archeologisch project dat zich richt op de neanderthalers. De relatie van deze vroege mensachtigen tot de moderne mens, is het onderwerp van veel wetenschappelijke discussie en onderzoek. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat neanderthalers veel capabeler waren dan tot voor kort werd aangenomen. Dat was aanleiding om de informatie hierover op een rij te zetten en aan de hand van nieuwe ideeën het veld in te gaan: op ‘Expeditie Vuistbijl’.

Citizen science
Wetenschappers en vrijetijdarcheologen gingen voor dit project samen op veldonderzoek. Het is een mooi voorbeeld van ‘citizen science’ (burgerwetenschap). Het project is expliciet opgezet om met hulp van vrijetijdarcheologen meer te weten te komen over de vroegste bewoning van Limburg. Hun bijdrage aan de archeologische verwachtingskaart voor vindplaatsen van Neanderthalers en aan de tentoonstelling was onmisbaar.

Expeditie Vuistbijl is gefinancierd door de Provincie Limburg en uitgevoerd door RAAP, met medewerking van Haghtanak en ArcheoPro. Zie ook: https://www.raap.nl/2020/10/09/vanaf-9-oktober-2020-expeditie-vuistbijl-in-heerlen/

Colofon

Auteurs: Marc Verhoeven (RAAP),
Yannick Raczynski-Henk (haghtanak)
en Rob Paulussen (ArcheoPro);

RAAP 2020.