Fysieke bedreigingen van archeologische rijksmonumenten

In het kader van het programma Kennis voor Archeologie heeft RAAP in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed onderzoek verricht naar fysieke bedreigingen waaraan archeologische rijksmonumenten (kunnen) worden blootgesteld en de maatregelen die deze bedreigingen kunnen stoppen of voorkomen. Het onderzoek is uitgevoerd door senior projectleider Nico Willemse van RAAP.

Hoewel het onderzoek betrekking had op archeologische rijksmonumenten, zijn de bevindingen ook relevant voor de instandhouding van vergelijkbare archeologische monumenten die door gemeenten of provincies een vorm van bescherming genieten.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 67
Tekst: Nico W. Willemse
ISBN/EAN: 978-90-5799-329-9
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2020