Een Romeinse muntschat uit de tijd van de Bataafse opstand


muntschat boekje

Een Romeinse muntschat uit de tijd van de Bataafse opstand – Een bijzondere vondst in het dal van de Vlootbeek (uitwerking van RAAP-rapport 2298)

 

Auteurs: Jan Roymans en Nico Sprengers.
Aantal pagina’s: 48, rijkelijk voorzien van afbeeldingen
Prijs: € 15,00 te koop in het Roerstreekmuseum in Sint Odiliënberg, info: www.roerstreekmuseum.nl

Op donderdag 26 januari is in het Roerstreekmuseum in Sint Odiliënberg de expositie van de ‘Romeinse muntschat uit Montfort’ officieel geopend. Hier zijn de gerestaureerde en prachtig gepoetste munten tentoongesteld die in 2009 door archeologen bij de Vlootbeek in Montfort werden gevonden.

Het Waterschap Roer en Maas voerde in het najaar van 2009 herinrichtingswerkzaamheden uit aan de Vlootbeek en deze werden archeologisch begeleid door RAAP, bijgestaan door leden van de Heemkunde Vereniging Roerstreek. De eerste munt van de bijzondere muntschat was een klein zilveren denarius uit 69 na Chr. Uiteindelijk werden in totaal 71 Romeinse munten gevonden: 65 zilveren denarii en 6 gouden aurei. Het verschil in leeftijd tussen de oudste en de jongste munt is 190 jaar. De vondst van de muntschat kreeg een bijzonder vervolg: in 2010 zijn vijf enorme muntmedaillons in Maaskeien geplaatst en langs de Vlootbeek neergezet, ter verbeelding van een stukje vaderlandse geschiedenis. Van het archeologisch onderzoek verscheen vorig jaar het eindrapport (RAAP rapport 2298), geschreven door Jan Roymans en Nico Sprengers.

Bij de tentoonstelling is een rijk geïllustreerd publieksboekje verschenen onder de titel: ‘Een Romeinse muntschat uit de tijd van de Bataafse opstand’. Het boekje kwam tot stand met financiering van het Limburgs Museum Venlo en Restaura en werd vormgegeven door RAAP. Het boek is voor € 15,- te koop in het Roerstreekmuseum in Sint Odiliënberg. Info: www.roerstreekmuseum.nl