Radiotorens uit de Tweede Wereldoorlog in plangebied Drielanden, gemeente Harderwijk

Ten westen van de wijk Drielanden in Harderwijk is in 2019 het ‘Crescent Park’ ontwikkeld. Tijdens civieltechnische werkzaamheden voor de aanleg van dit park zijn in 2019 twee clusters betonnen fundamenten aangetroffen, waarvan vermoed werd dat deze behoorden tot ‘Stellung Hase’. Stellung Hase maakte in de Tweede Wereldoorlog onderdeel uit van het Duitse luchtverdedigingssysteem en spoorde geallieerde vliegtuigen op voordat ze Duitsland binnen konden vliegen. De twee aangetroffen structuren behoorden tot de fundamenten van zogenaamde Y-peilers. Deze Y-peilers zijn radiotorens die gebruikt werden in de communicatie met de Duitse jagers, maar ook voor afstands- en positiebepaling tussen de radiotoren en het vliegtuig. De twee torens zijn door RAAP opgegraven en hebben nu een plekje gekregen binnen ‘Crescent Park’.

Rapport

J.W.D. Tuinstra MA, K.L.W. Bosma BA en M. Scholte Lubberink BA, 2019 Radiotorens uit de Tweede Wereldoorlog binnen plangebied Drielanden, Gemeente Harderwijk. Een archeologische opgraving variant archeologische begeleiding. RAAP-rapport 4063, Weesp.