Archeologisch onderzoek
Groningen Grote Markt

Na meer dan tien jaar opgravingen is het archeologisch onderzoek aan de Grote Markt in Groningen afgerond met een circa 1600 pagina’s dik rapport.

In 2008 startte de gemeente Groningen met het graafwerk aan de Oostwand van de Grote Markt. Sindsdien zijn er verschillende opgravingscampagnes uitgevoerd. Niet alleen grote delen van de Grote Markt-oostzijde, maar ook het Martinikerkhof en het Groninger Forum-terrein is opgegraven. RAAP nam in 2013 de uitwerking van de opgravingsresultaten ter hand, deed enkele kleine opgravingen en stelde alle onderzoeksresultaten te boek. Het rapport, dat nu klaar is en uit meerdere delen bestaat, schetst de ontwikkeling van een belangrijk stuk stadshart vanaf circa 700 tot heden.

Het archeologisch onderzoek vond plaats vanwege grootschalige nieuwbouw aan de Grote Markt. Zo zijn er onder andere nieuwe panden langs de Oostwand van de Markt gebouwd en zijn het cultuurcentrum Groninger Forum en de Nieuwe Markt, ten oosten van deze nieuwe Oostwand aangelegd.

Download

Het rapport is te downloaden als ‘Stadse Fratsen 44’ op de website van Stichting Monument & Materiaal.