Wonen en begraven in Ede Park Reehorst

In opdracht van de gemeente Ede heeft RAAP tussen 2012 en 2017 archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied van Park Reehorst in Ede-Zuid. Het onderzoek ging vooraf aan de werkzaamheden voor de nieuwbouw op de locatie van het voormalige Sportpark Oranje.

Tijdens de opgravingscampagnes is een oppervlakte van meer dan twee voetbalvelden opgegraven en dat leverde een schat aan informatie op. De vondsten en sporen zijn goed bewaard gebleven onder de sportvelden. Ze variëren van vuurstenen werktuigen uit de steentijd, resten van een gehucht uit de ijzertijd, sporen van grote boerderijen en waterputten uit de middeleeuwen, tot loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog.

Presentatie

Op 27 juli 2019 is het rapport over het archeologisch onderzoek in Ede Park Reehorst gepresenteerd. RAAP projectleider Eric Norde reikte het rapport uit aan Harry Fokkens (professor Europese prehistorie, Universiteit Leiden), tijdens de ijzertijddag in Wekerom. Deze dag was georganiseerd door de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, de AWN, de Gemeente Ede, museum Lunteren en Beleef Lunteren.
Wethouder Hester Veltman-Kamp, van de gemeente Ede, overhandigde een exemplaar van het rapport aan de AWN, die tijdens alle opgravingscampagnes met verschillende vrijwilligers hard heeft meegeholpen. In het rapport wordt vooral ingegaan op de nederzetting en het grafveld uit de late ijzertijd en middeleeuwen, en het wordt zeer fraai geïllustreerd door de verbeeldingen gemaakt door Paul Becx. Deze mooie afsluiting van een langlopend project, werd vanuit de gemeente Ede begeleid door Charlotte Peen.

Rapport

Norde, E.H.L.D., 2019. Wonen en begraven in Park Reehorst. Sporen uit de bronstijd, een nederzetting en grafveld uit de ijzertijd en erven uit de middeleeuwen langs de Diedenweg in Ede, gemeente Ede; archeologisch onderzoek: een opgraving (fase 1-3). RAAP-rapport 3379. Weesp.