De Tungelroyse beek: een levend geschiedenisboek

Wo2 onderzoekVele jaren heeft RAAP onderzoek gedaan in het beekdal van de Tungelroyse beek. De 34 kilometer lange beek is inmiddels volledig gesaneerd en het beekdal heringericht, waarbij de oude meanderstructuur is hersteld.
De meest opmerkelijke vondsten die RAAP bij de begeleiding hiervan heeft gedaan, zijn nu, in opdracht van Waterschap Peel- en Maasvallei, in een overkoepelend verhaal beschreven en uitgegeven als brochure. De Romeinse brug bij Stramproy, de Eller schans, het prehistorische edelhertskelet en de watermolens van Neer en het Leudal zijn de hoofdrolspelers in de herleefde geschiedenis van de Tungelroyse beek. Het unieke van dit project is dat deze archeologische vindplaatsen zijn benut als impuls en inspiratiebron voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Met reconstructies en kunstwerken is het verleden op markante plekken in het landschap herrezen. Zo wordt een wandeling langs de oevers van de Tungelsroyse beek tot een tocht door een levend geschiedenisboek.

De tekst van deze rijk geïllustreerde publieksbrochure is gebaseerd op de rapportages van de verschillende archeologische onderzoeken onder leiding van RAAP projectleider Jan Roymans.

Bestellen
De brochure ‘De Tungelroyse beek: een levend geschiedenisboek’ is niet bij RAAP te bestellen. Geïnteresseerden verwijzen we naar Waterschap Peel- en Maasvallei info@wpm.nl

De Tungelroyse beek: een levend geschiedenisboek (uitwerking van diverse RAAP-rapporten)
Auteurs: Daniel Loos en Jan Roymans
Aantal pagina’s: 26, rijkelijk voorzien van afbeeldingen