Stedelijke ontwikkeling en bodemdaling in en rondom Gouda

Eind februari 2018 verscheen de publicatie ‘Stedelijke ontwikkeling en bodemdaling in en rondom Gouda. Een synthese van drie onderzoeken naar de relatie tussen stedelijke ontwikkelingen en bodemdaling’. Deze publicatie is een initiatief van de Coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem. Een groot aantal partijen werkt hierin samen aan technische oplossingen voor een toekomstbestendige binnenstad van Gouda en onderzoekt welke oplossingen bruikbaar zijn voor andere historische binnensteden. De synthese is geschreven door Nico Willemse, senior projectleider bij RAAP. Hij ging na welke historische factoren en activiteiten de snelheid van bodemdaling beïnvloeden. Hij analyseerde daarvoor drie onderzoeken: naar de invloed van historische stadsontwikkeling op het waterbeheer in en rondom de stad, naar de historische effecten van stadsbebouwing op de bodem en de stadswaterhuishouding en tot slot naar de rol van verstening van de stad bij de manier waarop woningen werden gefundeerd. De synthese sluit af met een aantal lessen en praktische aanbevelingen. Wat nu ontbreekt is bijvoorbeeld een geïntegreerd meetnetwerk, specifiek gericht op de bodemdalingsproblematiek. Andere vormen van (meervoudig) landgebruik zijn te overwegen, een overstap naar natuur of natte landbouw, en technische oplossingen als onderwaterdrainages. Verder kunnen bestaande veelsoortige vormen van ‘harde data’ beter geanalyseerd worden.

De publicatie is bestemd voor beleidsmakers, waterschappen, Rijkswaterstaat, archeologen en andere erfgoeddeskundigen, en is te downloaden via de website van de RCE